Hiểu đúng về No-show

Tường Long Travel Services

028 7306 8989

ops@tuonglong.vn

Mon - Fri: 8am - 6pm    Sat: 8am - 12pm    Sun: Closed

Yêu cầu gọi lại

Hiểu đúng về No-show

Hiểu đúng về No-show

Cùng Tường Long tìm hiểu về thuật ngữ "No-show" của VietNam Airlines nhé 

 

Tin liên quan