Visa Việt Nam _ Miễn thị thực 5 NĂM

Tường Long Travel Services

028 7306 8989

ops@tuonglong.vn

Mon - Fri: 8am - 6pm    Sat: 8am - 12pm    Sun: Closed

Yêu cầu gọi lại

Visa Việt Nam _ Miễn thị thực 5 NĂM

Visa Việt Nam _ Miễn thị thực 5 NĂM

Giấy miễn thị thực nhập cảnh Việt nam 5 năm (còn gọi là Visa 5 năm) được cấp cho đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam; hoặc người nước ngoài là vợ/ chồng/ con của công dân Việt Nam; hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Giấy miễn thị thực này giống như một loại visa dài hạn, và người được cấp, được phép nhập cảnh vào Việt Nam bất kỳ thời điểm nào trong hiệu lực 5 năm.

Lưu ý:

Giấy Miễn Thị thực này có giá trị dài nhất là 05 năm, và ngắn hơn thời hạn hộ chiếu; hoặc giấy tờ cư trú của nước ngoài là 06 tháng. Do đó, nếu hộ chiếu hoặc thẻ xanh của bạn còn hạn ít hơn 5 năm, thời hạn của Giấy Miễn thị thực sẽ không đủ 5 năm.
Trong thời hạn của Giấy miễn thị thực, người được cấp giấy này không phải xin Visa để nhập cảnh Việt Nam.
Người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực được tạm trú không quá 180 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nếu có nhu cầu ở lại nhiều hơn, và được bảo lãnh, có lý do chính đáng sẽ được xem xét gia hạn tạm trú, mỗi lần không quá không quá 180 ngày.

* Trường hợp bạn cần lưu trú nhiều hơn 360 ngày LIÊN TỤC, bạn có thể tham khảo thêm Thẻ thường trú 3 năm tại đây.

 

Hồ sơ xin Giấy miễn thị thực Việt Nam 5 năm:

Bạn thuộc đối tượng :

{1}  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam; 

{2}  Người nước ngoài là vợ/ chồng/ con của công dân Việt Nam; hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Để xin miễn thị thực 5 năm, bạn cần:

{1} Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều) :

1) - Tờ khai (chúng tôi sẽ hoàn thiện cho bạn)

2) - Hộ chiếu nước ngoài: bản chính. (Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 12 tháng, tuy nhiên NÊN là 5 năm 6 tháng để được cấp visa thời hạn tối đa 5 năm)

3) - Hai (02) ảnh màu (mới chụp, cỡ 4cm x6cm;  hoặc 2 inches x 2 inches; phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, không đội nón),

4) - Giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Gởi bản chính một trong các giấy tờ sau:

Giấy khai sinh,

Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam,

Quyết định cho trở lại/ cho thôi quốc tịch Việt Nam,

Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam,

Hộ chiếu Việt Nam đã hết giá trị sử dụng (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị nhưng không thuộc đối tượng cấp miễn thị thực),

Chứng minh nhân dân (còn hoặc hết giá trị),

Thẻ cử tri mới nhất,

Sổ hộ khẩu

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

5) - Trong trường hợp không có các giấy tờ ở mục (4), bạn có thể nộp một trong những giấy tờ sau:

Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài;

Giấy bảo lãnh của công dân Việt Nan. Công dân Việt Nam bảo lãnh phải là người đang có quốc tịch và có hộ chiếu Việt Nam; hoặc Chứng minh nhân dân Việt Nam còn giá trị. 

Giấy bảo lãnh này không cần phải có thủ tục xác nhận hoặc chứng thực.

{2} Người nước ngoài là vợ/ chồng/ con của công dân Việt Nam hoặc Việt Kiều:

1) - Tờ khai, (chúng tôi sẽ hoàn thiện cho bạn)

2) - Hộ chiếu nước ngoài: bản chính. (Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 12 tháng, tuy nhiên NÊN là 5 năm 6 tháng để được cấp visa thời hạn tối đa 5 năm)

3) - Hai (02) ảnh màu (mới chụp, cỡ 4cm x6cm;  hoặc 2 inches x 2 inches; phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, không đội nón),

4) - Bản chính một trong các giấy tờ sau: 

 Giấy đăng ký kết hôn,

 Giấy khai sinh,

 Giấy xác nhận quan hệ cha/ mẹ/ con,

Các giấy tờ có giá trị khác theo quy định của pháp luật Việt Nam,

Quyết định nuôi con nuôi. 

Trường hợp bạn đang ở Việt Nam, cần xin miễn thị thực 5 năm, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Tin liên quan